Sinh viên Việt Nam được cấp RVP có kỳ hạn trong thời gian học tại Nga

S

Từ 1/1/2023, sinh viên nước ngoài có thể nộp đơn xin quyền cư trú tạm thời RVP có thời hạn theo thời gian đào tạo và cộng thêm 180 ngày. Hiện tại RVP được phân bổ theo số lượng hạn chế hàng năm cho từng khu vực. Sinh viên nước ngoài có thể nộp đơn mà không cần phải có slot.

RVP của sinh viên có tên chính thức là RVPO (разрешение на временное проживание в целях получения образования).

Khi được chấp thuận RVP, Bộ Nội vụ Nga sẽ đóng dấu vào hộ chiếu của người nhận với các thông tin cá nhân.

Lợi ích của RVP là:
– Tự do xuất nhập cảnh vào Nga
– Nhận bảo hiểm y tế bắt buộc miễn phí tại phòng khám nơi sinh sống
– Chồng/vợ, con cái có thể sang sống ở Nga hợp pháp theo thời hạn RVP.

Tuy nhiên, người nhận RVP không được ra khỏi Nga quá 6 tháng.Thời hạn để Bộ Nội vụ phê duyệt đơn xin RVPO là 2 tháng.

Tóm lại, về bản chất RVPO chỉ thay visa trong quá trình học tập của sinh viên nước ngoài tại Nga, và cho thêm 180 ngày sau tốt nghiệp (có thể hiểu là chính sách thu hút nhân tài ở lại tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp). Và để xin VID theo dạng này cần đợi 3 năm sau khi tốt nghiệp (dự luật có nêu).