Đại học Bắc Caucasus hỗ trợ an toàn thông tin cho Việt Nam

Đ

Các nhà khoa học từ Đại học Liên bang Bắc Caucasus cùng với các đồng nghiệp từ Việt Nam đã phát triển các công nghệ tiên tiến để đảm bảo an ninh cho việc lưu trữ và xử lý dữ liệu trên đám mây.

Dự án của các nhà khoa học NCFU cung cấp cách tiếp cận tích hợp hệ thống bảo mật, độ tin cậy, tốc độ mã hóa / giải mã cao và đa tiêu chí thích ứng với các thông số thay đổi của môi trường đám mây.

Theo Hiệu trưởng Đại học Liên bang Bắc Caucasian Dmitry Bespalov, sự phát triển của các nhà khoa học NCFU là nhu cầu lớn và phù hợp với sự phát triển của ngành công nghệ thông tin hiện đại.

“Gần đây, cách tiếp cận đối với bảo mật của lưu trữ thông tin đã thay đổi. Sự phát triển của các nhà khoa học của chúng tôi sẽ đảm bảo việc sử dụng lưu trữ đám mây. Điều quan trọng là sản phẩm phần mềm cũng liên quan đến việc tùy biến (cá thể hóa) theo yêu cầu của người dùng ”, Dmitry Bespalov cho biết thêm.

Dựa trên kết quả thu được của các nhà khoa học, việc sửa đổi hệ thống lưu trữ dữ liệu phân tán đã được phát triển, các tham số để xây dựng mã sửa lỗi thay thế đã được tinh chỉnh và các phương pháp xây dựng bảo mật thích ứng được phát triển, cho phép tăng tốc độ truy cập, độ tin cậy và bảo mật của dữ liệu được lưu trữ trên các đám mây, tùy thuộc vào các thông số hệ thống. Một bộ chương trình cũng đã được phát triển để đánh giá các đặc tính kỹ thuật của hệ thống: tốc độ tải xuống và tải lên, tính khả dụng và tính toàn vẹn của dữ liệu được lưu trữ trên các đám mây.

Đại học Liên bang Bắc Caucasian báo cáo rằng dự án đang được tiến hành và sẽ nhận được bằng sáng chế trong tương lai gần.

Cần lưu ý rằng dự án đang được thực hiện như một phần của khoản tài trợ từ Bộ Giáo dục và Khoa học Nga, mà NCFU đã nhận được để đảm bảo việc tiến hành nghiên cứu khoa học của các tổ chức khoa học và giáo dục của giáo dục đại học Nga cùng với các tổ chức từ các nước ở phía Nam. và Đông Nam Á và các nước Trung Đông, trong khuôn khổ chương trình nhà nước “Phát triển khoa học và công nghệ của Liên bang Nga.