Triển khai Đề án xây dựng Đại học Kỹ thuật thế hệ mới tại Nga

T

89 trường đại học từ 41 khu vực của Nga cạnh tranh để giành quyền mở một trường kỹ thuật thế hệ mới với sự hợp tác của các công ty công nghệ cao của Nga. Trong vòng ba ngày, các nhóm đại học sẽ trình bày các chương trình của họ để phát triển các trường kỹ thuật tiên tiến. Họ sẽ được đánh giá bởi Hội đồng, bao gồm đại diện của Bộ Giáo dục và Khoa học và Bộ Công Thương Nga, người đứng đầu các công ty công nghệ, cũng như các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học và giáo dục.

Khai mạc cuộc họp của Hội đồng, người đứng đầu Bộ Giáo dục và Khoa học Nga Valery Falkov nhấn mạnh rằng dự án liên bang mới là nhằm cung cấp cho nền kinh tế Nga các nguồn lực khoa học và kỹ thuật trong dài hạn.

“Dự án Trường Kỹ thuật Tiên tiến nên tập trung vào ba lĩnh vực chính: kỹ thuật cổ điển của hệ thống kỹ thuật, kỹ thuật của hệ thống sống (bao gồm y học, di truyền học và sinh học phân tử) và kỹ thuật CNTT. Đồng thời, cần lưu ý khía cạnh khu vực: điều quan trọng là phải tạo điều kiện cho các vùng khác nhau của Tổ quốc vĩ đại của chúng ta phát triển khoa học kỹ thuật hiện đại, vốn là nền tảng của kỹ thuật ”, Valery Falkov nhấn mạnh.

Bộ trưởng cho biết thêm, việc lựa chọn cuối cùng các dự án sẽ dựa trên 4 nguyên tắc chính.

“Khi chọn 30 dự án từ 89 đơn đăng ký, chúng tôi sẽ tính đến một số điều kiện quan trọng. Đầu tiên, đó là khả năng lãnh đạo. Khi bắt đầu dự án, chúng tôi nói rằng sự thành công của dự án sẽ không chỉ phụ thuộc vào sự vĩ đại của trường đại học và khả năng tồn tại của các đối tác, mà còn phụ thuộc vào một đội ngũ mạnh mẽ và người đứng đầu một trường kỹ thuật tiên tiến trong tương lai.
Thứ hai, hình ảnh của tương lai. Cần phải tính đến không chỉ những thành tựu trong quá khứ của trường đại học, mà còn là động lực phát triển, hoài bão và khát vọng cho tương lai.
Thứ ba là sản phẩm. Kết quả của công việc của nhà trường không nên là một chương trình giáo dục hoặc thậm chí học sinh, mà là một lợi ích cụ thể cho ngành công nghiệp. Do đó, để đánh giá các dự án, điều quan trọng cơ bản là phải hiểu nhà trường sẽ cung cấp những gì cho nền kinh tế và giáo dục kỹ thuật tại các trường đại học sẽ thay đổi như thế nào.
Cuối cùng, ý định thực sự của các đối tác phải được tính đến. Người đứng đầu Bộ Giáo dục và Khoa học Nga nói:

Valery Falkov cũng cho biết Hội đồng xét cấp hỗ trợ nhà nước cho việc hình thành và phát triển các trường kỹ thuật tiên tiến sẽ tổ chức họp hàng năm. Kết quả của công việc thường xuyên của nó là sự phát triển năng động của dự án các trường kỹ thuật tiên tiến và sự luân chuyển liên tục của những người tham gia.

Nhớ lại rằng dự án liên bang “Trường Kỹ thuật Tiên tiến” được khởi động vào năm 2022 theo sáng kiến ​​của Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga. Nó nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật có trình độ cho các lĩnh vực công nghệ cao của nền kinh tế. Đây là một trong 42 sáng kiến ​​của Chính phủ Liên bang Nga nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đang được thực hiện trong khuôn khổ chương trình nhà nước “Phát triển Khoa học và Công nghệ Liên bang Nga”.