Ban Đại diện Lưu học sinh Thành phố Kazan 2022-2024

B

Ngày 19/06/2022, Đại hội Lưu học sinh thành phố Kazan đã họp để quyết định một số vấn đề quan trọng và kiện toàn Ban đại diện Lưu học sinh thành phố nhiệm kỳ 2022-2024. Được biết, hiện nay thành phố Kazan bao gồm 2 cụm trường chính:

  1. Cụm Trường Tổng hợp Kazan – Thú Y – Y – Năng lượng – Hàng không, do bạn Nguyễn Hiếu là trưởng đại diện
  2. Cụm Trường Công nghệ – Xây dựng, do bạn Phạm Thị Phương Thảo là trưởng đại diện

Được sự tín nhiệm của Đại hội Lưu học sinh Thành phố Kazan và thực hiện kiện toàn tổ chức theo Nghị quyết của Đại hội, Ban đại diện mới gồm 4 bạn:

  1. Bạn Nguyễn Hiếu – Trưởng ban
  2. Bạn Phạm Thị Phương Thảo – Phó ban
  3. Bạn Lê Anh Tú – Ủy viên
  4. Bạn Vũ Huyền Trang – Ủy viên

Trên đây là danh sách chính thức của BĐD nhiệm kỳ 2022-2024. Các bạn đừng ngần ngại, hãy liên hệ với BĐD khi gặp những khó khăn để chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Cũng như thẳng thắn đóng góp ý kiến để đơn vị phát triển nhanh, mạnh, vững, chắc.