Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Nga thông báo chỉ tiêu học bổng 2023

B

Tổng cộng, 590.101 chỉ tiêu ngân sách được phân bổ cho năm học 2023-2024. Hơn 73% trong số đó đã được các tổ chức giáo dục địa phương tiếp nhận. Điều này đã được Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko công bố trong buổi họp báo tối qua.

Theo ông Dmitry Chernyshenko, 245.000 chỉ tiêu được phân bổ cho Khối ngành Kỹ thuật và công nghệ, 75.000 chỉ tiêu được phân bổ cho Khối ngành Sư phạm. Khối ngành Y tế có 53.000 chỉ tiêu. Theo cấp học, ngân sách được phân bổ như sau: 335.000 chỉ tiêu được phân bổ cho chương trình đại học, 124.000 chỉ tiêu cho chương trình thạc sĩ, 84.000 chỉ tiêu cho chương trình chuyên gia, 20.000 chỉ tiêu chương trình bác sĩ nội trú và 17.000 chỉ tiêu nghiên cứu sinh. Bộ Văn hóa Liên bang Nga đã phân phối 10.500 chỉ tiêu trong lĩnh vực nghệ thuật một cách độc lập.