Sinh viên được phép học nhiều chương trình Đại học tại Nga

S

Vào ngày 1 tháng 9, một đạo luật có hiệu lực ở Nga, trong đó cho phép sinh viên có quyền học nhiều chuyên ngành cùng một lúc. Điều này sẽ cho phép họ đạt được nhiều bằng cấp. Theo luật mới, các tiêu chuẩn giáo dục của liên bang sẽ được phát triển không chỉ theo các chuyên ngành và nghề nghiệp, mà còn theo trình độ học vấn, các nhóm mở rộng và các lĩnh vực hoạt động. Các chương trình giáo dục sẽ bao gồm các năng lực liên quan đến một hoặc nhiều ngành nghề, chuyên môn và lĩnh vực đào tạo.

Các nhà chức trách hy vọng rằng Dự luật mới hiện có thể được phê duyệt sau 2 tháng chứ không phải trong 6 tháng như trước đây.

Chính phủ đã nhiều lần lưu ý rằng hệ thống hiện tại để phát triển Tiêu chuẩn Giáo dục của Bang Liên bang là không hiệu quả. Thị trường lao động đang thay đổi rất nhanh chóng, vì vậy các tiêu chuẩn nghề nghiệp đang trở nên lỗi thời. Đồng thời, cần có thời gian để xây dựng và phê duyệt các tiêu chuẩn mới.

Trước đó, Bộ Giáo dục Liên bang Nga đã công bố việc xây dựng một tiêu chuẩn Liên bang mới cho giáo dục nghề nghiệp trung học. Theo tài liệu, sinh viên đại học bây giờ sẽ có nhiều thời gian hơn để thực hành. Dự luật mới giả định khả năng lựa chọn các bằng cấp bổ sung, cũng như thay đổi các điều khoản đào tạo. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, một cấp độ giáo dục mới sẽ xuất hiện ở Nga – chuyên nghiệp. Việc đào tạo sẽ được thực hiện trên cơ sở các trường cao đẳng. Chương trình giả định giảm thời gian học. Giả định rằng năm tới sẽ có 150 nghìn sinh viên theo học chương trình này. Trước hết, chúng ta đang nói về các chuyên ngành làm việc chính trong các lĩnh vực như luyện kim, dược phẩm, công nghiệp hóa dầu và vận tải.