Liên bang Nga mở đơn Trợ cấp nhà cho các nhà khoa học trẻ năm 2022

L

Những người đứng đầu các tổ chức khoa học và giáo dục, những cá nhân chủ trì các dự án khoa học tiềm năng có thể gửi danh sách và hồ sơ của các nhà khoa học trẻ trong tổ chức, dự án của mình để đề nghị cấp giấy chứng nhận nhà ở của Nhà nước Liên bang theo hạn chậm nhất là ngày 01/11/2021.

Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga thông báo bắt đầu chấp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhà ở của nhà nước cho các ứng viên khoa học dưới 35 tuổi và tiến sĩ khoa học dưới 40 tuổi vào năm 2022. Điều này được nêu trong thông báo của Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga ngày 10 tháng 9 năm 2021 số MN-23/1341.

“Xin lưu ý rằng các ứng dụng và tài liệu của các nhà khoa học trẻ được cung cấp trên giấy, được thực hiện hợp lệ, theo đúng yêu cầu của Lệnh số 69n ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ” Về một số vấn đề cung cấp các nhà khoa học trẻ cho các tổ chức khoa học hoặc giáo dục các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ, các khoản thanh toán xã hội để mua các cơ sở ở, “bức thư thông tin cho biết.

Để biết thêm thông tin chi tiết về điều kiện cấp tiền hỗ trợ nhà ở, cũng như danh sách các tài liệu phải thu thập, mời các bạn theo dõi tại link .

Giấy chứng nhận nhà ở của tiểu bang được cung cấp trong khuôn khổ chương trình “Cung cấp nhà ở giá cả phải chăng và tiện nghi và các tiện ích cho công dân Liên bang Nga”.

Địa chỉ gửi danh sách và tài liệu của các nhà khoa học trẻ: 125993, Moscow, GSP-3, st. Tverskaya, 11 tuổi.