Diễn đàn dành cho giáo viên dạy tiếng Nga ở Châu Á và Châu Úc

D

Diễn đàn dành cho giáo viên dạy tiếng Nga từ các nước Châu Á và Châu Úc sẽ diễn ra vào ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 năm 2021.

Diễn đàn được tổ chức nhằm thôi thúc hứng thú học tiếng Nga, tăng cường hợp tác chuyên môn của các giáo viên, giáo sư và nhà văn Nga ở Châu Á và Châu Úc, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm sử dụng các phương pháp mới nhất dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ, điều này sẽ giúp hỗ trợ việc giảng dạy của giáo viên và sự phát triển của chất lượng giáo dục bằng tiếng Nga.

Diễn đàn sẽ được tổ chức dưới hình thức online. Các diễn giả là những chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm các giáo sư, nhà văn, tác giả của sách giáo khoa đến từ Nga, Châu Á và Úc.

Những người tham gia Diễn đàn sẽ được cấp giấy chứng nhận, ưu đãi 1 tháng sử dụng miễn phí sách trên RFL “Hello, Russia!” https://rus.study/textbook-about và khóa học miễn phí dành cho giáo viên RFL https://kurs.rus.study/

Thông tin chi tiết của Diễn đàn, danh sách các diễn giả, cũng như mẫu đăng ký tham gia bạn có thể tìm thấy trên trang web https://id.rus.study