Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo tập huấn trực tuyến

B

Cục Hợp tác quốc tế (HTQT) – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo tập huấn trực tuyến để cung cấp thông tin, hướng dẫn cần thiết về các thủ tục chuẩn bị đi học và trong quá trình học tại nước ngoài đối với các ứng viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn đi học tại nước ngoài năm 2021 như sau:

1. Đối tượng tham dự

Ứng viên đã được sơ tuyển để đi học tại nước ngoài theo các chương trình học bổng Hiệp định có sử dụng ngân sách nhà nước năm 2021 tại các nước: Liên Bang Nga, Hung-ga-ri, Ba Lan, Bê-la-rút, Bun-ga-ri, Lào, Căm-pu-chia, U-crai-na.

2. Thời gian

Từ 14h00 đến 17h, Thứ năm, ngày 23/9/2021.

3. Đăng ký tham dự

Cục HTQT trân trọng thông báo và kính mời ứng viên thuộc các đối tượng nêu trên đăng ký tham dự hội thảo tập huấn theo đường link http://dangkytaphuan.icd.edu.vn đến hết ngày 21/9/2021. Đường link tổ chức hội thảo tập huấn trực tuyến sẽ được gửi qua email cho các ứng viên đã đăng ký trong ngày 22/9/2021.

Trân trọng đề nghị các ứng viên đăng ký và thu xếp thời gian tham dự tập huấn trực tuyến đầy đủ./.