Nga thử nghiệm vắc xin coronavirus dạng xịt mũi

N

Vắc xin xịt mũi bao gồm thành phần thứ hai là vắc xin Sputnik V, đã hoàn thành các thử nghiệm tiền lâm sàng và xúc tiến chuyển sang giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu dịch tễ và vi sinh học Gamaleya- Nga, Alexander Gintsburg, thông báo.

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu dịch tễ và vi sinh học Gamaleya của Nga đã hoàn thành các thử nghiệm tiền lâm sàng về vắc xin coronavirus dạng xịt qua đường mũi và đang xúc tiến chuyển sang giai đoạn thử nghiệm lâm sàng tiếp theo, TASS dẫn thông tin từ Giám đốc trung tâm Alexander Gintsburg.

“Đã có những tiến bộ quan trọng về vắc xin xịt mũi, các thử nghiệm tiền lâm sàng đã kết thúc. Chúng tôi đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.”, ông Gintsburg nói. Theo ông Gintsburg, vắc xin xịt mũi bao gồm thành phần thứ hai là vắc xin Sputnik V.

Giám đốc Trung tâm Gamaleya trước đó cho biết, quá trình thử nghiệm lâm sàng có thể bắt đầu vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 và vắc xin dự kiến sẽ được phê duyệt trong năm 2022.