Thủ tục gia hạn thời gian học đối với Nghiên cứu sinh Hiệp định Nga

T

Cuộc sống xa gia đình đơn thương độc mã, tiếng Nga thì khó, áp lực bài vở, thi cử, áp lực của cơ quan chủ quản trong nước, cộng với các vấn đề liên quan đến hội đồng nên Nghiên cứu sinh Hiệp định Nga rơi vào thế phải làm những việc “dời non lấp bể, ngậm ngải tìm trầm” nơi xứ bạch dương tuyết trắng.

Lưu học sinh được cử đi học ở nước ngoài phải kéo dài thời gian học tập để hoàn thành chương trình đào tạo (thường đối tượng là Nghiên cứu sinh Hiệp định Nga) cần nộp 01 bộ hồ sơ về Cục Hợp tác Quốc tế gồm các giấy tờ sau:

  • Đơn xin gia hạn thời gian học tập, trong đó nêu rõ lý do, thời gian xin gia hạn, nguồn kinh phí cho việc học tập trong thời gian gia hạn (theo mẫu tại Phụ lục 4 – Xem phần dưới);
  • Báo cáo kết quả học tập từ khi bắt đầu học tập ở nước ngoài đến thời điểm xin gia hạn (theo mẫu tại Phụ lục 5 – Xem phần dưới);
  • Ý kiến của Phòng Công tác LHS tại Đại sứ quán Việt Nam tại nước lưu học sinh đang theo học về việc gia hạn (ý kiến này được ghi trong Phụ lục 4);
  • Văn bản của cơ sở giáo dục nước ngoài về việc lưu học sinh phải kéo dài thời gian học tập và kinh phí cho việc gia hạn;
  • Ý kiến của cơ quan chủ quản của lưu học sinh về việc gia hạn (đối với lưu học sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo hợp đồng).

Lưu ý:

  • Thời hạn giải quyết thủ tục gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết.
  • Sau khi nộp hồ sơ, các bạn nên liên lạc với chuyên viên của Cục để được hướng dẫn hoặc hỏi về tiến trình xử lý hồ sơ của mình.

Link download Phụ lục 4 và 5: https://drive.google.com/drive/folders/1phTsBMFfrwA-WEHycA2iTpvfwHy2UeNX?