Nhà nước tài trợ 8 tỷ rúp cho các trường đại học để nâng cấp trang thiết bị

N

Theo Dự án liên bang “Phát triển cơ sở hạ tầng nghiên cứu và đào tạo” Bộ Khoa học Nga đã tổng hợp danh sách của các tổ chức khoa học và trường đại học sẽ được tài trợ để nâng cấp trang thiết bị và cơ sở vật chất năm 2021 này.


Các tổ chức và trường đại học có trong danh sách gồm  top 199 tổ chức R & D. Năm nay, Bộ sẽ phân bổ hơn 8 tỷ rúp để nâng cấp cơ sở hạ tầng.

185 triệu rúp sẽ được tài trợ cho Viện Vật lý và Công nghệ A.F. Yov RAS, Đại học Quốc gia M.W. Lomonosov, Viện Vật lý RAS P.N. Levettav, Viện Vật lý ứng dụng RAS và Viện Kurchatov. 139 triệu rúp dành cho Trung tâm Nghiên cứu Liên bang Uffim, Viện Vật lý hạt nhân G.E. Budke, Trung tâm Khoa học Krasnoyalske, Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia Tomsk, Trung tâm Nghiên cứu Liên bang về Tinh thể học RAS và Quang tử. 107 triệu rúp cho Viện Vật lý tổng hợp Prokhorov RAS. Viện Hạt nhân RAS (92 triệu), Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Quốc gia, Viện sĩ
danh dự N.F. Gamale (92 triệu), Viện Dịch tễ học Trung ương (46 triệu), Viện Địa vật lý (46 triệu), Viện Khảo cổ học RAS (10 triệu)…

Các tổ chức này đã lên kế hoạch dùng các khoản tài trợ để mua khoảng 1.600 thiết bị, hơn 20% trong số thiết bị này được sản xuất trong nước. Thời hạn giải ngân các khoản tài trợ bắt đầu vào ngày 31 tháng 5 năm 2021. Biên bản cuộc họp có sẵn trên trang web của Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga