Nghiệm thu Chương trình phát triển của từng trường Đại học Nga

N

Các chương trình phát triển đại học tham gia Đề án “Ưu tiên 2030” sẽ trải qua một kỳ kiểm tra bắt buộc tại Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Andrey Omelchuk, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga, đã phát biểu về điều này ngày hôm nay trong một cuộc họp báo tại Trụ sở Bộ.

Theo Thứ trưởng, đến nay đã có 246 trường Đại học Nga đăng ký tài khoản trên trang web của Đề án “Ưu tiên 2030” và khoảng một nửa trong số đó đã bắt đầu đăng ký hồ sơ tham gia chương trình. Được biết, ít nhất 100 đơn vị tham gia Đề án “Ưu tiên 2030” sẽ nhận được phần tài trợ cơ bản với số tiền là 100 triệu rúp. Nhưng đó vẫn chưa phải con số cuối cùng. Con số cuối cùng sẽ phụ thuộc vào những gì các trường đại học dự định triển khai.

Công viên nghiệm thu các Chương trình phát triển của từng trường Đại học Nga, đánh giá tính khả thi và thực tiễn của từng đề xuất, sẽ được giao cho Viện Hàn lâm Khoa học Nga RAS. Các chuyên gia của RAS sẽ nghiên cứu các chương trình phát triển các trường đại học, đặc biệt ở hạng mục các nghiên cứu khoa học, đánh giá xem trường đại học có thể thực hiện các nghiên cứu này không, dự trữ này ở mức độ nào tương ứng với các nhiệm vụ đặt ra trong chương trình.

Đối với các trường đại học theo định hướng sư phạm đơn thuần, theo Thứ trưởng, họ cũng có thể tham gia Đề án “Ưu tiên 2030” và xin tài trợ. Hơn nữa, một tiểu ban riêng sẽ chuyên trách về khả năng phát triển trong định hướng sư phạm của từng trường, và công khai các báo cáo, đảm bảo tính minh bạch trong việc lựa chọn và đánh giá.

“Một trường đại học có thể là tham gia nhiều chương trình, đề án phát triển cùng một lúc, và số lượng thành viên tham gia có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiệm vụ mà các chương trình, đề án đưa ra. Việc triển khai và kết quả công việc của mỗi trưởng sẽ được đánh giá dựa trên kết quả đạt được ”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Đề án “Ưu tiên 2030” sẽ tiếp tục mở đơn đăng ký cho các trường Đại học, Học viện trên lãnh thổ Liên bang Nga cho tới hết năm nay.