Nga sẽ tài trợ 1,8 tỷ rúp để thành lập các phòng thí nghiệm thanh niên.

N

 

Bộ Giáo dục và Khoa học Nga đang tiếp nhận các đơn đăng ký thành lập các phòng thí nghiệm mới dưới sự điều hành của các nhà nghiên cứu trẻ, có triển vọng trong khuôn khổ dự án Khoa học và Đại học quốc gia.

Điểm đặc biệt của năm nay là các phòng thí nghiệm dành cho thanh thiếu niên sẽ được thành lập trong các trung tâm khoa học và giáo dục đẳng cấp thế giới. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga đã đưa ra một số tiêu chuẩn trong đơn xin mở đề tài nghiên cứu khoa học.
Tuổi của người đứng đầu các phòng thí nghiệm trẻ không được quá 39 tuổi, tỷ lệ của các nhà nghiên cứu dưới 39 tuổi trong tổng số nhóm nghiên cứu phải đạt ít nhất 60%.

1.8 tỷ rúp thành lập phòng thí nghiệm

Việc lựa chọn có sự tham gia của các tổ chức từ mười trung tâm khoa học và giáo dục (REC). Có khoảng 120 phòng thí nghiệm thanh niên mới sẽ được nhà nước hỗ trợ thành lập. Số lượng chính xác các phòng thí nghiệm mới được thành lập sẽ được công bố dựa trên kết quả xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký.

Các biện pháp hỗ trợ cho các phòng thí nghiệm dự kiến giai đoạn 2021-2023 sẽ có kinh phí hàng năm lên tới 1,8 tỷ rúp.

Các ứng viên có thời hạn hai tuần để nộp Đơn đăng ký thành lập các phòng thí nghiệm thanh niên mới trên nền tảng lab.nots.rf  tính từ ngày ngày 1 tháng 7 năm 2021. Các đơn đăng ký đã nộp sẽ phải vượt qua kỳ kiểm tra của Viện Hàn lâm Khoa học Nga.