Cục Hợp tác quốc tế khảo sát nhu cầu học bổng Hiệp định 2022

C

Trên trang tin chính thức của mình, Cục Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đơn vị tổ chức xét duyệt hồ sơ Học bổng Hiệp định Việt – Nga hàng năm, vừa ra thông báo khảo sát nhu cầu đào tạo của công dân Việt Nam tại Liên bang Nga trong năm học 2022-2023. Toàn văn thông báo như sau:

Kính gửi: Các ứng viên có nguyện vọng đăng ký dự tuyển đi học tại Liên bang Nga năm học 2022-2023,

Để thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo công dân Việt Nam tại Liên bang Nga và theo yêu cầu của phía Nga, Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các ứng viên có nguyện vọng đăng ký dự tuyển đi học tại Liên bang Nga năm học 2022-2023 cung cấp thông tin đăng ký dự tuyển (họ tên, cơ quan công tác/cơ sở giáo dục đang học, trình độ đào tạo, mã ngành, ngành đào tạo …) tại đường link http://dangky.icd.edu.vn trước ngày 16/7/2021 (ứng viên tham khảo mã ngành đào tạo, ngành đào tạo của phía Nga tại phụ lục đính kèm).

Trân trọng./.

Trong đường link khảo sát lần này, các ứng viên sẽ phải điền đầy đủ các thông tin sau:

  1. Email của ứng viên đăng ký dự tuyển Học bổng Hiệp định 2022
  2. Họ và tên của ứng viên đăng ký dự tuyển Học bổng Hiệp định 2022
  3. Cơ quan công tác (nếu có) của ứng viên đăng ký dự tuyển Học bổng Hiệp định 2022
  4. Cơ sở giáo dục đang học (nếu có) của ứng viên đăng ký dự tuyển Học bổng Hiệp định 2022
  5. Trình độ đào tạo đăng ký dự tuyển Học bổng Hiệp định 2022: Lựa chọn một trong các trình độ: Tiến sĩ; Thạc sĩ; Đại học; Thực tập
  6. Mã ngành đăng ký dự tuyển Học bổng Hiệp định 2022
  7. Ngành đào tạo đăng ký dự tuyển Học bổng Hiệp định 2022