Chuẩn bị cập nhật Danh sách chuyên ngành Giáo dục đại học Nga

C

Bộ Giáo dục và Khoa học Nga đã tổ chức cuộc họp về việc Cập nhật Danh sách các chuyên ngành và lĩnh vực đào tạo cho Giáo dục đại học với đại diện của Cơ quan hành pháp Liên bang phụ trách các Cơ sở giáo dục đại học.

Danh sách các chuyên ngành đang được sửa đổi nằm trong quy trình thực hiện các chỉ thị của Tổng thống Liên bang Nga nhằm mở rộng và tối đa hóa sự liên kết giữa các chuyên ngành đào tạo với các lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp đã được Bộ Lao động Nga phê duyệt. Việc này nhằm phân loại giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này cũng tính đến các chi tiết cụ thể trong các lĩnh vực đào tạo nhân sự, bao gồm trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật, chăm sóc sức khỏe, giao thông và quốc phòng.

Danh sách các chuyên ngành đang được sửa đổi nằm trong quy trình thực hiện các chỉ thị của Tổng thống Liên bang Nga nhằm mở rộng và tối đa hóa sự liên kết giữa các chuyên ngành đào tạo với các lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp đã được Bộ Lao động Nga phê duyệt.

Việc mở rộng danh sách sẽ cung cấp cho sinh viên cơ hội thay đổi hướng đào tạo, bao gồm việc chuyển đổi giữa các chuyên ngành và lĩnh vực sau năm học thứ hai, và xây dựng một lộ trình học tập mang tính cá nhân hóa.

Những người tham gia cuộc họp đã được trình bày các kết quả sơ bộ về việc phát triển danh mục chuyên ngành mới, có tính đến các đề xuất của các Hiệp hội Giáo dục và Phương pháp luận Liên bang cũng như lấy ý kiến đóng góp từ phóa các nhà tuyển dụng. Các kỹ thuật và phương pháp tiếp cận chính được sử dụng trong công việc cũng được tập trung trong việc sửa đổi lần này.

Danh sách dự kiến sẽ được thông qua vào cuối năm 2021 và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2024.