Các dự án khoa học sẽ được phân bổ 600 triệu rúp trong ba năm tới

C

Một cuộc thi giành tài trợ cho các dự án khoa học quy mô lớn cấp thế giới đã bắt đầu. Hồ sơ ứng tuyển sẽ được mở từ ngày 4/6/2021 cho đến ngày 5/7/2021. Chủ đề của cuộc thi là lựa chọn các Dự án nghiên cứu khoa học tầm cỡ thế giới tại các cơ sở khoa học được cấp phép tại Nga; với mục tiêu đạt được những giải pháp đột phá cho các vấn đề nghiên cứu quan trọng cho các ngành khoa học có liên quan.

Theo đó, các tổ chức khoa học hoặc tổ chức giáo dục trong các trường đại học, cũng như các tổ chức nghiên cứu khoa học dựa trên ngân sách, dựa trên tự chủ tài chính hay các tổ chức phi lợi nhuận khác đều được tham gia.

Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ dự án liên bang “Phát triển các dự án khoa học và khoa học-công nghệ quy mô lớn trong các lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên” của thuộc đề án quốc gia “Khoa học và các trường đại học”.

Để biết thêm quy trình, thủ tục đăng ký tham gia cuộc thi, vui lòng liên hệ với đội ngũ tư vấn Học bổng Nga theo thông tin bên dưới.