442 Đại học và 93 Phân hiệu tham gia Cổng tuyển sinh trực tuyến

4

Trong những năm gần đây, học sinh tốt nghiệp phổ thông tại Nga ngày càng có xu hướng sử dụng các phương pháp nộp hồ sơ từ xa. Một trong những dự án phát triển tham vọng nhất trong lĩnh vực này là Siêu dịch vụ tuyển sinh đại học trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Liên bang.

Vào năm 2020, Siêu dịch vụ đã được ra mắt ở chế độ thí điểm. Và ngay trong lần đầu tiên triển khai, ứng dụng đã hỗ trợ công tác tuyển sinh tại 54 trường đại học, với hơn 20 nghìn hồ sơ ứng viên. Năm 2021 này, đã có thêm 388 trường Đại học cấp quốc gia và 93 Phân hiệu của các trường Đại học cấp quốc gia kết nối thêm vào hệ thống. Như vậy, trong năm 2021, các ứng viên đã có thể nộp hồ sơ thông qua Cổng Dịch vụ Công Liên bang tới 442 trường đại học và 93 phân hiệu.

Theo kế hoạch đến năm 2023, tất cả các cơ sở giáo dục đại học công lập trong cả nước sẽ kết nối với Siêu dịch vụ này.

Hiện tại, với sự trợ giúp của dịch vụ và một tài khoản được xác nhận trên Cổng Dịch vụ Công Liên bang, ứng viên có thể chọn trường đại học để nhập học và gửi đơn đăng ký nhập học kèm theo bản sao của các tài liệu cần thiết cho các chương trình cử nhân và chuyên gia toàn thời gian hoặc bán thời gian cho cả chỉ tiêu tự túc và học bổng dựa trên ngân sách.

Dịch vụ này cũng tính đến những đổi mới trong Quy chế tuyển sinh đại học năm 2021 của chính phủ Liên bang. Theo đó, mỗi ứng viên có thể đăng ký xét tuyển cùng lúc vào năm trường đại học với 10 chuyên ngành khác nhau.

Hiện tại, các ứng viên sử dụng dịch vụ không chỉ có thể chọn trường đại học và nộp tài liệu trực tuyến mà còn có thể tìm hiểu về thời gian thi tuyển sinh bổ sung, theo dõi vị trí của họ trong tổng danh sách ứng viên, quản lý sự đăng ký, thực hiện các thay đổi đối với đơn đăng ký và cũng có thể tìm hiểu về việc ghi danh bằng cách nhận thông báo từ trường đại học. Theo kế hoạch đến năm 2023, tất cả các cơ sở giáo dục đại học công lập trong cả nước sẽ kết nối với Siêu dịch vụ này.

Điều quan trọng cần lưu ý là với sự trợ giúp của một Siêu dịch vụ, ứng viên không thể nộp tài liệu cho các trường đại học đào tạo trong các chuyên ngành quân sự, quốc phòng, lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ứng viên cũng chưa thể nộp đơn trực tuyến cho trình độ thạc sĩ.