NĂM 2021 CÓ 46,500 ĐƠN DỰ TUYỂN HỌC BỔNG NGA TRÊN EDUCATION

N

Theo rsgov tính đến ngày 15/3/2021 đã có hơn 46,500 hồ sơ của ứng viên dự tuyển hoàn thành việc gửi đơn trên cổng: education-in-russia.com.
Số lượng đăng ký nhiều nhất đến từ Quốc gia Tajikistan với 5290 hồ sơ, Afghanistan – 3616 Uzbekistan – 3006 và Việt Nam 1779 hồ sơ (đến 25/3).
Hiện tại quá trình xét tuyển đang được tiến hành ở các nước, trong đó bao gồm cả việc sử dụng công nghệ hệ thống giám sát từ xa (đây là 1 qui trình để kiểm tra các hình thức tuyển chọn ứng viên từ xa với sự giám sát trực tiếp của ban tổ chức). Công nghệ này từ năm 2020 cũng đã được đưa vào thử nghiệm để tuyển chọn các ứng viên ở Moldova, Armenia, Uzbekistan và Ankhazia (khoảng 4000 hồ sơ đã được xét qua hệ thống này) và nó đã trở thành 1 công cụ hiệu quả để lựa chọn những ứng viên – công dân nước ngoài tài năng nhất trong một tình huống khó khăn và trở ngại bởi tình hình dịch tễ học ở các nước.

Dự kiến vào đầu tháng 4/2021, quá trình kiểm tra, sẽ sơ tuyển cho khoảng 7.000 công dân nước ngoài thông qua hệ thống này. trước hết, đây sẽ là những công dân thuộc các quốc gia thành viên SNG.
#duhocnga #hocbongnga via: rsgov