NGA NỐI LẠI ĐƯỜNG BAY VỚI VIỆT NAM TỪ NGÀY 27/01/2021

N
Theo đó từ ngày 27/01, đường bay Mókva – Hà Nội sẽ có 2 chuyến được phục vụ mỗi tuần.
Moskva tin từ Tass, ngày 16 tháng 1/2021 Nga đồng ý nối lại các chuyến bay quốc tế với Việt Nam, Ấn Độ, Phần Lan và Qatar từ ngày 27 tháng 1 năm 2021. Các chuyến bay sẽ khởi hành từ Moscow vài lần một tuần.
“Dựa trên kết quả thảo luận và xem xét tình hình dịch tễ học ở từng quốc gia, Ban chỉ đạo phòng chống Covid của Nga quyết định nối lại các chuyến bay quốc tế có đi có lại từ ngày 27 tháng 1 năm 2021 với các quốc gia sau: Việt Nam (Moscow – Hà Nội, hai lần một tuần), Ấn Độ (Moscow – Delhi, hai một tuần một lần), Phần Lan (Moscow – Helsinki, hai lần một tuần, và St.Petersburg – Helsinki, hai lần một tuần), Qatar (Moscow – Doha, ba lần một tuần)
Cần lưu ý rằng quyết định được đưa ra dựa trên các tiêu chí đánh giá trước đó, việc nối lại chuyến bay chỉ thực hiện với các Quốc gia đủ điều kiện!