LỊCH HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP TULA 2020

L

– 1/9/2020 bắt đầu năm học theo hình thức hỗn hợp: trực tiếp và từ xa
– sinh viên và giáo viên bắt buộc trang bị khẩu trang khi vào trường, khẩu trang cần được thay mới 3h mỗi lần, không được phép tái sử dụng
– sinh viên cần nhập tối thiểu 2 số điện thoại trên hệ thống tài khoản cá nhân để phục vụ các trường hợp cần thiết
– trong trường hợp vắng mặt các tiết học trong ngày cần thông báo tới ban quan lý trường về lý do và tình trạng sức khoẻ ngay sau đó
– các sinh viên có biểu hiện ho, cúm, sốt sẽ được cách ly ở khu riêng trong ktx
– để đảm bảo an toàn trong giờ nghỉ giữa các tiết học mọi người cần luôn giữ khoảng cách
– toà số 9 của trường sẽ vào từ cửa mặt đường xmidovich và cửa ra tại đường lenin
– không khẩu trang = ko được vào học