Thông báo bổ sung hồ sơ dự tuyển học bổng Hiệp định Liên bang Nga năm 2020

T

Thông báo tới các ứng viên dự tuyển đi học tại Liên bang Nga diện Hiệp định năm 2020

1) Các ứng viên đã nộp hồ sơ dự tuyển và chuẩn bị nộp hồ sơ dự tuyển đi học tại Liên bang Nga diện Hiệp định năm 2020 cần hoàn thiện bổ sung thêm mẫu ĐƠN XÁC NHẬN theo yêu cầu của phía Nga (mẫu đính kèm), sau đó scan, đăng tải (upload) lên trang web: edu.rs.gov.ru (future-in-russia.com) của phía Nga và đồng thời nộp bản gốc ĐƠN XÁC NHẬN vào cùng hồ sơ dự tuyển tiếng Nga.
Các ứng viên đã nộp hồ sơ dự tuyển về Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nộp bổ sung bản giấy ĐƠN XÁC NHẬN này qua đường bưu điện về văn phòng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội trước ngày 03/7/2020. Trên bìa hồ sơ nộp bổ sung ghi rõ họ tên, nước dự tuyển, trình độ dự tuyển và ghi chú “Hồ sơ nộp bổ sung dự tuyển đi học tại Liên bang Nga năm 2020”.

2) Những ứng viên đăng ký dự tuyển các ngành nghệ thuật, sáng tạo, thể dục thể thao hoặc ngành tâm lý học cần theo dõi trang web của các trường đại học Nga mà ứng viên dự kiến học/ứng tuyển những bài thi bổ sung, điều kiện đặc biệt trước khi nhập học và cần tham dự thi/gửi bài thi bằng hình thức trực tuyến (nếu trường đại học Nga chấp nhận bài thi trực tuyến) kịp thời theo yêu cầu của từng trường đại học Nga. Thông tin về những điều kiện tuyển sinh đặc thù năm học 2020/2021 do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 cũng được đăng tải đầy đủ trên trang web edu.rs.gov.ru (future-in-russia.com) của phía Nga.

Link thông báo