THƯ VIỆN QUỐC GIA NGA – TOP 04 THƯ VIỆN LỚN NHẤT THẾ GIỚI

T

🏛Thư viện Quốc gia Nga được thành lập năm 1862. Đến năm 1925 được gọi là Thư viện quốc gia Liên Xô mang tên V.I . Lê- nin. Từ năm 1992 lại được gọi là Thư viện quốc gia Nga. Đây là Thư viện lớn nhất nước Nga và đứng thứ tư trên thế giới.

Thư viện có hơn 275 km kệ với hơn 30 triệu bản thuộc 247 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Trong đó có 91 ngôn ngữ dân tộc thuộc Liên Xô (cũ). Kho sách có nhiều bản chép tay từ thế kỷ XV bằng chữ Slavơ, chữ Ki-rin. Nhưng đáng chú ý nhất là 250 ngàn bản sách thuộc giai đoạn bắt đầu xuất hiện nghề in, 800 ngàn tác phẩm hội họa in được lưu giữ tại bộ phận sách quý hiếm. Ở bộ phận sách quý hiếm được coi là một bảo tàng sách, nhiều cuốn có giá trị phải được bảo vệ có khoá riêng. Ở đây còn có những cuốn sách tý hon phải đọc bằng kính lúp, nhưng cũng có cuốn sách một người không mang nổi. Rất nhiều cuốn được bọc da có chữ mạ vàng. Bộ phận sách quý hiếm được hình thành một năm sau Cách Mạng tháng 10. Thư viện Quốc gia Nga cũng gắn liền với tên tuổi nhà nghiên cứu sách nổi tiếng Udo Ivask và hiện nay nó đã trở thành Di sản Văn hoá của nhân loại.

Thư viện Quốc gia Nga là nơi lưu trữ tất cả các ấn phẩm được xuất bản tại Nga theo chế độ lưu chiểu từ 2 tới 3 bản. Trong thời Xô-viết nó nhận lưu chiểu toàn bộ các ấn phẩm xuất bản tại Liên Xô.

Thư viện Quốc gia Nga có quan hệ trao đổi sách, báo với nhiều thư viện trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Vào thời kỳ phát triển nhất của nó – trong những năm là “Thư viện quốc gia Liên Xô mang tên V.I . Lê- nin” thư viện đã trao đổi sách, báo với gần 4000 thư viện và các cơ quan khoa học, kinh tế, văn hoá, xã hội thuộc 100 nước khác nhau. Kho sách báo nước ngoài của Thư viện Quốc gia Nga hết sức phong phú thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt nó đầy đủ các loại sách tra cứu, thư mục, các sách, báo nghiên cứu của Liên Xô và các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, lịch sử Nga, các ấn phẩm Nhà nước của các nước, các kỷ yếu hội nghị quốc tế, ấn phẩm của các Viện nghiên cứu hàng đầu trong từng lĩnh vực và của các hội khoa học, kinh tế, văn hoá, xã hội… quốc tế và quốc gia.

Thời Xô-viết cũng là thời gian mà thư viện đã thu thập được đầy đủ sách của K. Marx, F. Engels và Lênin được xuất bản bằng tiếng Nga và nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới.

Hoạt động của Thư viện Quốc gia Nga rất đa dạng và phong phú, nhiều thư viện quốc gia khác không làm được. Ngoài công tác chủ đạo là phục vụ người đọc, Thư viện Quốc gia Nga còn tiến hành nghiên cứu nghiệp vụ thư viện, thư mục. Thư viện còn được trao nhiệm vụ làm trung tâm thư mục hướng dẫn, phương pháp luận và tư vấn cho tất cả các thư viện trên toàn nước Nga.(Wcsa.world)
👉Địa chỉ: Москва, р-н Арбат, ул. Воздвиженка, 3/5